Kuntavaaliteemaani

- Peruspalvelu ja terveydenhuolto

- Talous

- Koulutus

- Työllistyminen

Välittäminen, vastuu ja oikeudenmuukainen.

PERUSPALVELU JA TERVEYDENHUOLTO

Sujuva joukkoliikenne, hoidon saanti nopeaksi, ja myös ikääntyneille laadukasta hoivaa ja kuntoutusta.

TALOUS

Vastuullisia päätöksiä, kohtuullista investointia. Ei veronkorotuksia.

KOULUTUS

Lapset ovat tulevaisuutemme. Jokaiselle turvallinen kouluympäristö ja koulukiusaaminen on lopettava, ja mahdollisuus parhaaseen oppimiseen.

TYÖLLISTYMINEN

Nuorten syrjäytymisen ja mielenterveysongelman ennaltaehkäiseminen. Kaupungin tarjottava nuorille toimeentuloa, työllisyyttä ja mahdollisuuksia työelämään.

Haluan pitää huolta kaupunkiimme,

  • Maahanmuuttajien kotoutumisohjelman pitäisi olla entistä tehokkaampaa.
  • Peruspalvelut saatava kaikille, joilla on oleskelulupa olla suomessa, taustasta riippumatta.
  • Päätökset yhteistyöllä ja oikeudenmukaisesti.
  • Kunnallisveroa ei pidä korottaa.
  • Kaupunkiin ei saa syntyä lisää virkamiehiä. Pitää välttää kaupungin varojen liikaa kulutusta ja velanottoa.