Tan Tong Thong Hoa Ky Joe Biden 2021 - 2024

10.03.2021

Tn Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden 2021 - 2024

IMG_6180.JPG

Những ngy qua ti đ theo di kết quả cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ với một tm trạng nặng trĩu, tinh thần khng tm trung vo những cng việc đang lm.

Mọi thủ đoạn v thuyết m mưu chnh trị với truyền thng lề phải v lề tri đều được đem ra sử dụng. Những người Việt mang tri tim hướng về qu Cha đất Mẹ đang tranh nhau ci thiện, ci c, sự thật, d tm c mục đch, du khống, danh dự, danh lợi, đ kch v bi nhọ nhn cch.

Từ đầu đến cuối ti lun bị p lực từ hai nhm trong nhm bạn b đấu tranh. Cuộc bầu cử ny ti khng đặt mục tiu ủng hộ ai, ti chỉ dng cảm tnh c nhn để ủng hộ bạn b trong một đề ti c mang chnh nghĩa.

Chắc hạn bạn ti sẽ nhận ra, ti thuộc phe no v ght ai. Ti c chứng kiến trong vi trận đin cuồng v tm đắc của nhm bạn b đang tranh luận. Ti biến thnh người v hnh. Chỉ c thế ti mới vượt qua nỗi đnh mất tnh bạn b, v hiểu thm bạn mnh c c tnh ra sao. Ti rất trn qu bạn mnh, v khng li ti vo cuộc. Qua cuộc bầu cử ny l động lực cho ti chọn người c chung tr hướng lm việc v trnh nhận lầm bạn b.

Cuối cng ng Joe Biden l tn tổng thống Hoa Kỳ bước vo Nh Trắng trong 4 năm tới. Thế giới đang hy vọng vo sự thay đổi mọi phương diện ton diện. Cn cộng đồng người Việt Tự Do trở lại với cơm o gạo tiền v n luyện lại giấc mơ đon kết tnh Việt hướng về Cha đất Mẹ.

Ngo Tiny

Finland 20/1/2021

26.09.2021Chuyen Tay Chuyen Ta Ve Vac Xin Ngua Virus Corona
16.04.2021Thong Tin Danh Cho Nguoi Lao Dong Den Phan Lan Lam Vu Mua
10.03.2021Tan Tong Thong Hoa Ky Joe Biden 2021 - 2024
10.03.2021Tra Loi Thu Tin 11/1/2021